DOMENA NA PREDAJ alebo PRENAJOM - DOMAIN IS FOR SALE or RENT

KONTAKT : info@xity.eu

 

 

 

Požiadajte o vrátenie dane  TU

 

 

Daňový systém v Anglicku vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala v UK príjmy, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

V prípade, že bol pracovník v UK iba zamestnaný a nemal žiaden iný príjem, môže požiadať o vrátenie preplatku na dani z príjmu najskôr 1 mesiac po skončení pracovného pomeru, a to v prípade, že do konca daňového roka už neplánuje pracovať. Pokiaľ plánuje ďalšiu pracovnú činnosť v UK do konca daňového roku, môže požiadať o preplatok najskôr po skončení daňového roku.

Ak bol pracovník zamestnaný v UK alebo bol vedený ako self-employed, subcontractor alebo mal iné príjmy, potom je možné požiadať o vrátenie preplatku najskôr po skončení daňového roku.

Ďalšou dôležitou zvláštnosťou daňového systému v UK je ten fakt, že finančný rok nekončí na konci kalendárneho roku, ale až 5.apríla nasledujúceho roku, teda po skončení kalendárneho roku.

Finančný rok teda trvá od 6.apríla do 5.apríla nasledujúceho roku.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 6 rokov spätne. Pokiaľ by finančný úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dlžnej čiastky.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Daň z príjmu vo výške 10 %, 22 %, 40 %
National Insurance tax vo výške 11 %

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v UK len časť daňového roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmu v priemere 500 EUR!!! Skúste si vypočítať približnú výšku vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke!!

Avšak zdravotné a sociálne poistenie nie je možné vrátiť. Na druhej strane je doba odpracovaná v UK započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z UK?


Navštívte webové stránky www. vratenie-dani .sk, kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

Počas Vášho pobytu v UK je nevyhnutné:


- zaregistrovať sa v HOME OFFICE
- požiadať o National Insurance Number,tj. NIN (číslo sociálneho poistenia, obdoba rodného čísla)
Kde požiadať o NIN? Vydá Vám ho najbližšia kancelária JOBcenter PLUS. Kde je táto kancelária Vám povie zamestnávateľ alebo ju nájdete v miestnom telefónnom zozname.
Pretože doba pre vydanie NIN je niekedy dlhšia ako dĺžka pobytu pracovníka v UK, je nutné vziať si potvrdenie prijatia žiadostí o NIN, kde bude vyznačené dočasné NIN. Toto dočasné NIN odovzdajte svojmu zamestnávateľovi a uistite sa, že ste pod týmto číslom vedený.
- poznačte si všetky svoje adresy Vašich bydlísk v UK.

 

Pred odchodom z UK alebo pred ukončením zamestnania:


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní, teda formuláre P45 alebo P60
- dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu. Túto adresu by mal zamestnávateľ dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať P45 alebo P60 uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za obdobie odpracované u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky
- na zistenie Vašej príslušnosti ku správnemu finančnému úradu zistite PAYE referencie number.

O vrátenie daní môžte požiadať aj cez internet: KLIKNI TU

 

 

vrátenie daní z Holandska

 

Daňový systém v Holandsku vyžaduje, aby každý, kto tam mal príjmy, odvádzal zálohy na daň. Táto osoba môže následne po skončení finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

Daňový poplatník môže požiadať o preplatok najskôr po skončení finančného roku. To je nutné urobiť formou vyplnenia daňového priznania, kde sú spočítané všetky príjmy a odvedené zálohy na daň. Následne je vypočítaný zdaniteľný príjem a prípadný preplatok na dani zo mzdy.

Finančný rok je zhodný s kalendárnym rokom a trvá od 1.1. do 31.12.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 4 roky spätne.

 

Požiadajte o vrátenie dane  TU

 

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Loonheffing which amounts to 32.5 %, 52 %
Arbeidskorting 6%
 

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v Holandsku len časť roku, je každému z nich vrátený preplatok, Loonheffing v priemere 600 EUR!!!
Na daňovej kalkulačke na tejto stránke si môžete vypočítať približnú sumu vrátených daní.

Zdravotné a sociálne poistenie bohužiaľ nie je možné vrátiť, pokiaľ ste občanom EU. Na druhej strane je doba odpracovaná v Holandsku započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Holandska?
 

Navštívte stránky www. vratenie-dani .sk, kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

V priebehu Vášho pobytu v Holandsku je treba:


- aby Vás zamestnávateľ zaregistroval na príslušnom finančnom úrade (Belastigungdienst),ktorý Vám vydá daňové číslo nazvané "sofi-nummer)"
- poznamenajte si všetky adresy Vašich bydlísk v Holandsku
(V Holandsku je systém postavený tak, že sa zamestnanec nemusí takmer o nič starať.)

 

Pred odchodom z Holandska alebo pred ukončením zamestnania:


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania príjmov a daní, teda formuláre JAROPGAVE, akceptovaná je tiež kópia
- dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu, túto adresu by mal zamestnávateľ dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať JAROPGAVE, uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky

O vrátenie daní môžte požiadať aj cez internet: KLIKNI TU

 

vrátenie daní z Írska

 

Daňový systém v Írsku vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala príjmy v Írsku, odvádzala zálohy na daň. Táto osoba môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

V prípade, že bol pracovník v Írsku len zamestnaný a nemal žiadne iné príjmy, je možné požiadať o vrátenie preplatku na dani z príjmu najskôr 1 mesiac po skončení pracovného pomeru, a to v prípade, že neplánuje ďalšie pracovné činnosti po dobu ostávajúcu do skončenia finančného roku. Pokiaľ plánuje ďalšiu pracovnú činnosť v Írsku do konca finančného roka, môže požiadať o preplatok najskôr po skončení finančného roka.

Ak bol pracovník v Írsku zamestnaný a zároveň bol vedený ako self-employed, subcontractor alebo mal iné príjmy, potom je možné požiadať o vrátenie preplatku najskôr po skončení finančného roku.

Finančný rok teda trvá od 1.januára do 31.decembra.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 6 rokov spätne. Pokiaľ by finanční úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dĺžnej čiastky.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Daň z príjmu vo výške 20 %, 42 %
National Insurance tax PRSI vo výške najmenej 253 EUR
Zdravotný príspevok vo výške 2 %

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v Írsku len časť finančného roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmu v priemere 500 EUR!!! Skúste si vypočítať približnú výšku vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke!

Avšak zdravotné a sociálne poistenie nie je možné vrátiť. Na druhej strane je doba odpracovaná v Írsku započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Írska?

 

Navštívte webové stránky www. vratenie-dani .sk, kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

Počas Vášho pobytu v Írsku je nevyhnutné:


- požiadať o Personal Public Service Number (PPS No.) (číslo sociálneho poistenia, obdoba nášho rodného čísla)
Kde požiadať o PPS?
PPS Vám vydá najbližšia kancelária Department of Social, Community, and Family Affairs. Kde je táto kancelária, to Vám povie zamestnávateľ alebo ju nájdete v miestnom telefónnom zozname. Pretože doba vydania PPS je niekedy dlhšia ako dĺžka pobytu pracovníka v Írsku, je nutné si vziať potvrdenia prijatia žiadosti o PPS, kde bude vyznačené dočasné PPS. Toto dočasné PPS odovzdajte svojmu zamestnávateľovi a uistite sa, že ste pod týmto číslom vedený.
- poznačte si všetky adresy Vašich bydlísk v Írsku

 

Pred odchodom z Írska alebo pred ukončením zamestnania:


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní, formuláre P45 alebo P60 - dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu. Túto adresu by zamestnávateľ mal dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať P45 alebo P60 uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za odpracované obdobie u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky

O vrátenie daní môžte požiadať aj cez internet: KLIKNI TU

 

 

 

vrátenie daní z Nemecka

Daňový systém v Nemecku vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala príjmy v Nemecku, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne na konci daňového roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

Daňový poplatník môže požiadať o preplatok najskôr na konci daňového roku. To je nutné urobiť formou vypĺňania daňového priznania, kde sú sčítané všetky zárobky a odvedené zálohy na daň. Následne je vypočítaný zdaniteľný zárobok a prípadný preplatok na dani zo mzdy.

Daňový rok je zhodný s kalendárnym rokom a trvá od 1. januára do 31. decembra.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať len 2 roky spätne, čo je najkratšia lehota v Európe.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Lohnsteuer vo výške 15 %, 30 %
Solidaritätzuschlag 1 %-2%
Kirchensteuer 1 %- 3%
Sozial / Kranken Versicherung 15 %

Keďže väčšina pracovníkov pracuje v Nemecku len časť roku, je každému z nich vrátený preplatok, Lohnsteuer, Solidaritätzuschlag a Kirchensteuer, v priemere 500 EUR!!!
Skúste si pomocou kalkulátora na tejto stránke vyočítať približnú sumu vrátených daní.

Avšak zdravotné a sociálne poistenie nie je možné vrátiť, ak ste občanom EU. Na druhej strane, doba odpracovaná v Nemecku je započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Nemecka?
 

Navštívte webové stránky www. vratenie-dani .sk , kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

Počas Vášho pobytu v Nemecku je nevyhnutné:


- aby Vás zamestnávateľ zaregistroval na príslušnom finančnom úrade
- aby ste si poznačili všetky adresy Vašich bydlísk v Nemecku
(V Nemecku je systém postavený tak, že sa zamestnanec nemusí takmer o nič starať.)

 

Pred príchodom do Nemecka alebo pred ukončením zamestnania :


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní, teda formuláre Lohnsteuerbecheinigung LBS (je treba získať originál, kópia je akceptovaná len pokiaľ je na LBS vytlačený tzv. ETIN)
- dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu, túto adresu by mal zamestnávateľ dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať originál Lohnsteuerbecheinigung LBS, uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o Vašom zamestnávateľovi: adresu, telefónne číslo, e-mail, fax, webové stránky

O vrátenie daní môžte požiadať aj cez internet: KLIKNI TU

 

vrátenie daní z USA

 

Daňový systém v USA vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala v USA príjmy, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne po skončení daňového roku požiadať o vrátenie preplatku dane. Podať daňové priznanie je povinnosťou každého, kto v USA pracoval. Pokiaľ tak neurobíte, môžete mať problémy so získaním víz v budúcnosti. Priznanie je treba podať do 15. apríla nasledujúceho roka.

Daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 3 roky spätne. Pokiaľ by finančný úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dlžnej čiastky.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


-
federálnu (Federal Income Tax) – spoločná pre všetky členské štáty, činí asi 10-15 %
- štátnu (State Income Tax) – osem štátov túto daň nevyberá, v ostatných je vyberaná daň medzi 5-8 %
- zdravotné a sociálne poistenie (Social and Medical Tax) – zamestnávatelia by Vám ju nemali strhávať, ale z dôvodu nevedomosti sa to môže stať
- lokálnu (Local Tax) – 0-3 % v závislosti na lokalite, nie vždy navrátiteľná

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v USA len časť daňového roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmu v priemere 500 USD!!! Skúste si vypočítať približnú výšku možných vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z USA?

 

Navštívte webové stránky www.vratenie-dani.sk , kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách - keď Vám zamestnávateľ vydá tzv. final paycheck, požiadajte ho o zaslanie formulára W2
- tento formulár je zamestnávateľ povinný odoslať najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku na Vašu trvalú adresu (Možno požiadať písomne o najrýchlejšie zaslanie.)

Ponechajte si doma kópie nasledujúcich dokumentov:
- kópiu DS-2019 (skôr IAP66) – platí iba pre účastníkov kultúrnych výmenných programov
- kópiu I-94 (získate ju od úradníka na Imigračnom úrade
- kópiu pasu s osobnými údajmi
- kópiu J-1 víz alebo iných víz
- kópiu pracovného povolenia alebo petition - pre účastníkov iných pracovných programov

 

Počas Vášho pobytu v USA je potrebné:


- najskôr požiadať o Social Security Number (SSN) Do žiadosti vyplňte adresu, kam Vám má byť karta s číslom poslaná (adresa zamestnávateľa, príp. garanta programu)
- vyplniť u zamestnávateľa formulár W-4 (pokiaľ pracujete u viacerých zamestnávateľov, vyplníte u každého z nich) a do formulára uveďte adresu svojho trvalého bydliska

- so zamestnávateľom si overte Vaše SSN a Vašu trvalú adresu
- overte trvalú adresu zamestnávateľa a akúkoľvek inú adresu, na ktorej sa zamestnávateľ vyskytuje (vrátane kontaktnej osoby, telefónu, home page atd.)
- uchovať výplatné pásky, tzv. „payslip“ (najdôležitejšia je posledná)
- požiadať zamestnávateľa o čo najrýchlejšie poslanie formuláru W-2
- urobiť si kópiu Vašej karty I-94

O vrátenie daní môžte požiadať aj cez internet: KLIKNI TU

 

vrátenie daní z Kanady

 

Daňový systém v Kanade vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala príjmy, odvádzala zálohy na daň. Následne môže po skončení pracovného pomeru alebo daňového roku požiadať o vrátenie preplatku dane. Daňový poplatník môže požiadať o preplatok najskôr po skončení daňového roku. To je potrebné urobiť formou vyplnenia daňového priznania, kde sú sčítané všetky zárobky a odvedené zálohy na daň. Následne je vypočítaný zdanený zárobok a prípadný preplatok na dani zo mzdy.

Daňový rok je zhodný s kalendárnym rokom a trvá od 1.januára do 31.decembra.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 10 rokov spätne. Pokiaľ by daňový úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dĺžnej čiastky.

 

 

Požiadajte o vrátenie dane  TU

 

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Daň z príjmu 16 % - 29%
CPP Zamestnanecké príspevky
RPP
QPP
EI prémie
Odborové príspevky

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v Kanade len časť roka, je každému z nich vrátený daňový preplatok, Daň z príjmu, v priemere 300 USD!!! Skúste si vypočítať približnú výšku vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke!!!

Zdravotné a sociálne poistenie však nie je možné vrátiť.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Kanady?

 

Navštívte webové stránky www.vratenie-dani.sk, kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

Počas Vášho pobytu v Kanade je nevyhnutné:


- aby Vás zamestnávateľ zaregistroval na príslušnom daňovom úrade
- požiadať o daňové číslo, tzv. SIN.
- poznačte si všetky adresy Vašich bydlísk v Kanade

 

Pred odchodom z Kanady alebo pred ukončením zamestnania:


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní T4 (výhodou je získať originál!)
- dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu. Túto adresu by zamestnávateľ mal dať daňovému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať originál „ročného vyúčtovania zárobkov a daní“, uchovajte si všetky výplatné pásky, najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky
- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní

 

Požiadajte o vrátenie dane  TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPORÚČAME : 

 

 

vratenie dani       vratenie dani        vratenie-dani       poistenie auta      vraceni-dani      vratenie-dani z Anglicka      lacne autobaterie      vratenie-dani z Irska           vratenie-dani z Holandska         vratenie-dani z USA         tax-back  vraceni dani  autobaterie    autobaterie     autobateria   autodiely